השראה: בית משוגעים

צליל דהן

​Beyond clarity

צילום: דן לב

סטיילינג: דלית רוסו