השראה: סדרת היצירות White Paintings
של האומן רוברט ראושנברג

יוגב ירוס

מבוך לבן

צילום: דן לב

סטיילינג: קרן ברק