paella negra

 צילום השראה - איל לביא

 

איל

 

לביא

 

סטיילינג - קרן ברק

״המיקום החדש של ״רוקח ים״ בנמל יפו, עם השקיעה הרומנטית, מעלה בי זיכרונות
״  וגעגועים לאחת המנות המדהימות שאכלתי בספרד: paella negra״